Jogi nyilatkozat

Alkalmazási terület

Ezt a honlapot a JNTL Consumer Health (Hungary) Kft. üzemelteti, és a magyarországi felhasználóknak szól. Használatukra az alábbi felhasználási feltételek vonatkoznak. Ezért, amikor Ön meglátogatja ezt a weboldalt, ezek a felhasználási feltételek érvényesek.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy időről időre módosítjuk a felhasználási feltételeket. Kérjük, folyamatosan ellenőrizze ezt az oldalt, hogy értesüljön az ilyen változásokról. A dátum a jelen felhasználási feltételek végén található.

Felelősségünk

Ez a weboldal más weboldalakra mutató linkeket vagy hivatkozásokat is tartalmazhat. A weboldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget az ilyen weboldalak tartalmáért, és nem vállalnak felelősséget az ilyen tartalmak használatából eredő károkért vagy sérülésekért - függetlenül azok típusától. Különösen a harmadik féltől származó tartalmak nem feltétlenül tükrözik a jelen weboldal üzemeltetőjének véleményét. A más weboldalakra mutató linkek kizárólag e weboldal felhasználóinak kényelmét szolgálják.

Az üzemeltető jogosult a kommunikációban közölt valamennyi információt, beleértve az abban foglalt valamennyi ötletet, találmányt, koncepciót, módszert vagy know-how-t, bármilyen célra felhasználni, például harmadik félnek történő továbbadásra és/vagy termékek vagy szolgáltatások fejlesztésére, előállítására és/vagy forgalmazására, kivéve, ha másként állapodtak meg, vagy ha azt törvény írja elő - például titoktartási vagy felhasználási korlátozások miatt.

A weboldal üzemeltetője ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a weboldal naprakész és pontos információkat tartalmazzon. Nem nyújt azonban semmilyen biztosítékot, garanciát vagy ígéretet a közölt - nem kötelező érvényű - információk helyességére, érvényességére vagy teljességére vonatkozóan. Az üzemeltető teljes körű felelősséggel tartozik a szándékosságért és a súlyos gondatlanságért érdemben. Enyhe gondatlanság esetén a felelősség csak akkor jöhet szóba, ha lényeges szerződéses kötelezettségek (sarkalatos kötelezettségek) sérülnek. Ezen túlmenően a felelősség - a megengedett mértékig - a szerződésre jellemző kár összegére korlátozódik. A következményes károkért, különösen az elmaradt haszonért vagy a nem vagyoni károkért való felelősség - amennyiben ez megengedett - kizárt. Az üzemeltető nem felel az Ön adatvesztéséért vagy az Ön hardverében vagy szoftverében bekövetkezett egyéb károkért. Az üzemeltető azonban teljes mértékben felel az élet, testi épség vagy egészség sérüléséből eredő károkért. A fent említett felelősségi korlátozások megfelelően érvényesek az üzemeltető és szolgáltatói alkalmazottai, törvényes képviselői és a közreműködők javára.

Az Ön felelőssége: kötelező érvényű netikett

Ha Ön igénybe veszi az üzemeltető szolgáltatásait, személyes adatokra - különösen az Ön keresztnevére, vezetéknevére, címére, telefonszámára és/vagy e-mail címére - lehet szükség. Kérjük, tartsa ezeket naprakészen és használja a helyes adatokat. A jelen weboldalra vagy az üzemeltetőnek küldött bármely közlemény küldője felelős az abban foglalt tartalomért és információkért, beleértve azok helyességét és pontosságát is.

Tilos a weboldalra olyan anyagot továbbítani, amely káros tartalmakat (különösen rosszindulatú kódot) és egyéb, a hardver és/vagy szoftver működését veszélyeztető vagy megzavaró programokat tartalmaz. Tilos a rendszer vagy a hálózat biztonságát sértő vagy erre irányuló egyéb cselekmények, például jogosulatlan hozzáférés létrehozása rosszindulatú kód becsempészésével vagy spam küldése.

Az Ön használati jogai/ szerzői jogaink/ védjegyjogok

A weboldalon szereplő márkák, márkanevek és cégek, valamint azok képei, szövegei és/vagy grafikai tervei Magyarországon és nemzetközi szinten védjegy-, név- és/vagy szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használhatók fel vagy más módon nem hasznosíthatók, kivéve a vállalat termékeinek vagy szolgáltatásainak azonosítása céljából, továbbá kizárólag magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználás céljából.

A márkanevek és a szerzői jogra vonatkozó megjegyzések semmilyen körülmények között nem módosíthatók vagy távolíthatók el. Tilos a kereskedelmi célú felhasználás, különösen a kereskedelmi célú reklámok közzététele.

Ezen túlmenően a weboldal használata sem kifejezetten, sem hallgatólagosan, sem más módon nem ad engedélyt vagy jogot a szellemi tulajdonjogok használatára, amelyek tárgyát a weboldal tartalmazza. Bármilyen jogellenes felhasználás kifejezetten tilos.

Adatvédelmi tájékoztató

A weboldalon keresztül elektronikus kommunikációban továbbított valamennyi személyes adat adat adatvédelem alatt áll. Az „Adatvédelmi irányelvek“ alatt részletes információkat talál az Ön adatainak e weboldal általi felhasználásáról és tárolásáról.

Alkalmazandó jog

Amennyire megengedett, a jelen felhasználási feltételek a magyar jog hatálya alá tartoznak.

Érvénytelenség

Amennyiben a jelen felhasználási feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, vagy jogszabályi rendelkezésekkel ellentétesek, ez nem érinti a többi felhasználási feltétel érvényességét. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az érvénytelen rendelkezést egy olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely jogilag hatékony módon a legjobban megközelíti az érvénytelen rendelkezés gazdasági célját. A fenti rendelkezés jogszabályi kiskapuk esetén megfelelően alkalmazandó.